Månad: november 2012

Skrivandet.

Nu har jag flyttat mitt forskningsprojekt till Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan, det är ett separat forskningsinstitut som leds av professor Ingalill Holmberg. Det ska bli spännande att vara del av den verksamheten.

Just nu känner jag mig inte så mycket del av, men däremot verksam. Jag sitter och skriver på mitt bokmanus och befinner mig lite i en bubbla. Jag klarar inte riktigt av att skriva så mycket på bloggen för tillfället. Jag hade tänkt att jag kunde ta fram gammal skåpmat från sommaren, saker som jag inte har hunnit reflektera över, men jag inser att jag måste ransonera skrivandet. Min deadline är om några veckor. Jag är snart tillbaka.

Om storföretagens kollaps

Ökade samhällsklyftor, mindre rörlighet och större ekonomisk osäkerhet beror till stora delar på att det traditionella storföretagets kollaps. Det hävdade åtminstone Gerald Davis, professor från University of Michigan på ASA-konferensen i augusti (ASA står för American Sociological Association). Jag var på ett seminarium som hette Reimagining the Corporation (och det på en konferens – stor som en stad – med tema Real Utopias).

I USA har antalet börsnoterade företag minskat med över hälften på femton år. Och, hävdade Davis, de som finns kvar är dåligt rustade att förse arbetstagare med längre anställningar, utvecklingsmöjligheter och olika sociala förmåner. Ironiskt nog, så är det aktieägarkapitalismen som ligger bakom storföretagens fall, menar Davis. Finansmarknaderna har reducerat företaget från en institution till ett kontraktsnav. Han gav en mängd olika exempel på denna typ av företag. Ett är Vizio, det varumärke med störst försäljning av LCD-tv i USA, som med bara 196 anställda gått förbi Sony och Samsung. Han visade hur man kan bli en entreprenör i soffan.

Det finns nog inte längre något ekonomiskt berättigande för storföretag av Kodaks eller Sonys snitt. I förlängningen hävdade Davis att informations- och kommunikationsteknologier har förbättrat möjligheterna till mer demokratiska organisationsformer, som alltså betonar delaktighet – i beslut och/eller ägande -, och som rör sig mot det lokala. Han efterlyste mer forskning på hur den mer kollektiva organiseringen kan gå till men gav också exempel på den forskning som finns kring ämnet. Ibland lät det i mina svenska öron som att gamla hederliga kooperativa ägandeformer presenterades som framtidens melodi i USA. Men läs gärna Davis papper (som ni finner här), där finns en del intressanta tankar om framtidens organisationer.

Vansinnigt deppig konferensmiljö på Hyatt Convention Center i Denver. Men trots allt: roliga seminarier.