Om mig

Jag är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, inom fältet organisation och ledarskap. Detta område faller i sin tur under det företagsekonomiska paraplyet. I min tappning är organisation och ledarskap framförallt präglat av sociologi. Min forskning har två spår, som många gånger överlappar: dels kulturproducerande organisationer, dels organisation och kön. Det som utmärker kulturproducerande organisationer är att det utöver en rent ekonomisk logik (t ex strävan efter ekonomisk vinning) också finns en parallell, och många gånger konkurrerande, kulturell logik som innebär att man söker konstnärlig höjd, kvalitet, ”bra”, ”intressant” film/bok/modeplagg/etc. I fokus för fältet organisation och kön står betydelsen av kön i organisationer. Min forskning har en tolkande ansats, och jag använder mig av kvalitativa metoder. Här följer några exempel på min forskning.

Taste at Work: On taste and organization in the field of cultural production är titeln på min avhandling (från 2005). Den analyserar smakens betydelse i kulturproducerande organisationer. Tack vare den kulturella logiken blir estetiska beslut centrala i denna typ av organisationer. Smak blir därmed något som alla måste förhålla sig till. Kortfattat kan man säga att studien visade på konsekvenserna av att den ekonomiska logiken växer sig allt starkare inom kulturproducerande organisationer. En kortare sammanfattande version av min avhandling finns som ett kapitel i boken Den omätbara kvaliteten (Lars Strannegård red.). Mitt kapitel heter ”Kvalitetsbedömning i kulturföretag: exempel från ett filmföretag”.

Jag har även gjort en studie på temat kvalitet, Om kvalitet: synen på kvalitetsbegreppet inom filmbranschen, där jag studerade föreställningar om kvalitet i den svenska filmbranschen, och kopplingarna till kön och makt i stort.

Våren 2013 kom boken Trendmakarna ut. Det var resultatet av det fyraåriga projektet Trender och organisering inom modefältet, med finansiering från Vetenskapsrådet. Upprinnelsen till detta projekt var att jag gjorde en mindre studie av hur sk trendanalysföretag (inom mode, än en gång) legitimerar sig. Hur de hävdar sin kompetens? Hur blir de betrodda? Denna studie, som finansierades av Wallanderstipendiet från Handelsbankens forskningsstiftelser, kom att fungera som en förstudie till den utökade studien kring trenders betydelser i det globala modefältet av idag och som innefattar intervjuer med allt från trendanalytiker, stylister, modejournalister, inköpare, bloggare, designer, varumärkesrepresentanter och finansanalytiker. Boken tar upp trender som en organiserande princip, hur trender ger legitimitet, trendimperialismen, könsmärkningen av trender och dess konsekvenser, individualiseringsdiskursen och modefältet – om den ‘personliga stilen’, konsumtionssamhällets modefiering, mm. Hösten 2015 kommer en populariserad version av Trendmakarna ut på Bokförlaget Atlas.

Mitt pågående projekt heter Scentmaking: Exploring value creation in the perfume field, och tar fasta på värdeskapande kring parfym. Mycket har hänt med parfymfältet på bara tio år; parallellt med en ekonomisk tillväxt har det också skett en kulturell tillväxt – parfym har i allt högre grad blivit en populärkulturell produkt att räkna med. Fokus ligger på det europeiska parfymfältet.

Jag har följt ett otal ledarskapsutbildningar med könsutjämnande syfte och gjort deltagande observationer kring hur kunskap kring organisation och kön tas emot i grupper av olika sammansättning (ålder, kön, position). Läs mer om t ex Jämvikt.

Har gjort filmen Men at Kastrup tillsammans med Nanna Gillberg, samt filmen Minnen av jämställdhetsarbete tillsammans med Anna Wahl och Pia Höök.

Vice ordförande Svensk Form, 2010-

Styrelseledamot Nyckelviksskolan 2013-

Undervisning

Programansvarig för Executive MBA vid Handelshögskolan sedan 2008. Är också programansvarig för inriktningen Global, som innebär studier av globalisering och dess konsekvenser genom programveckor förlagda till toppuniversitet i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Tidigare undervisning i Organisation och ledarskap, Företagande, Marknadsföring och Organisation och kön på Handelshögskolans civilekonomprogram.

Bakgrund

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, filmvetenskap och filmskola New York University (filmen Eight minutes about time), Ek dr Handelshögskolan i Stockholm 2005, fellow vid Harvard University 1998 och 1999 (Council of Women World Leaders, Kennedy School of Government).

2 comments

Kommentarer inaktiverade.